Japans Shinzo Abe: En oprigtig mand – i asiatisk forstand

Japans premierminister, Shinzo Abe, er en oprigtig mand.

Han siger oprigtigt sin mening ved højtidelige anledninger, og ingen er i tvivl om, at Abe er en indædt og idealistisk nationalist. Hans morfar var også premierminister, og hans far var udenrigsminister. Abe er vokset op med en mission, der handler om at hæve Japans profil i verden, slippe af med den kunstige spændetrøje, som landets pacifistiske forfatning siden Anden Verdenskrig har givet det, og komme til at spille en rolle i sikkerhedspolitikken, som svarer til landets økonomiske betydning.

Men Abe er samtidig en pragmatisk politiker, der aldrig har skullet beskæftige sig med andet end at manøvrere i en politisk verden. Netop fordi alle kender hans nationalistiske holdninger, giver det respekt og opbakning i japansk politik, at han gang på gang siger noget helt andet, når den politiske situation kræver der.

Med vestlige øren lyder det som mangel på oprigtighed. Men i en japansk sammenhæng opfattes det netop som oprigtighed. Abe er klar over, hvad hans position kræver af ham, han ønsker oprigtigt at leve op til sin opgave, og når det kræves, siger han derfor noget helt andet end, hvad han virkelig mener.

Shinzo Abe fremstilles derfor ofte i udlandet som en politisk vendekåbe, som man ikke ved, hvor man har, og som kommer med de mest overraskende og forbløffende udmeldinger en gang imellem. Men denne dobbelthed er netop en af forklaringerne på, at han foreløbig har kunnet sidde fire et halvt år på posten og har skabt en politisk stabilitet i Japan, som landet ikke har kendt i årtier.

Han er ikke elsket af ret mange. Et flertal af japanerne er ifølge meningsmålinger imod hans hjerteprojekter om at ændre forfatningen og øge Japans militære råderum i regionen samt styrke statens magt på bekostning af efterkrigstidens liberale frihedsrettigheder. Men der er alligevel stor respekt omkring premierministeren. De fleste japanere fra højre til venstre anerkender hans handlekraft.

De anerkender, at han er i stand til at få tingene til at ske, og de bliver ikke så overraskede, som vi andre gør, når man pludselig viser sig meget pragmatisk og bøjelig i forhandlinger med Sydkorea og Rusland om historiske og territoriale spørgsmål, hvor man ville forvente, at en nationalist som han ville stå meget fast.

Derfor er en aktuel skandale omkring en private børnehave i storbyen Osaka, som med udenlandske øjne kan synes relativt ligegyldig, potentielt en stor trussel mod Shinzo Abes politiske karriere.

Børnehaven har været drevet af et gammel-patriotisk par, som har undervist de små børn i at sige kejsertro remser fra krigstiden, hvilket i de fleste moderne japaneres øjne er provokerende dumt. At Abe tilsyneladende har givet økonomisk støtte til børnehaven, og at hans kone har holdt venlige taler ved dens arrangementer, viser en nærhed til disse ultra-nationalistiske grupper, som ikke svarer til den brede japanske vælgers billede af deres pragmatiske og oprigtige regeringschef.

Og hvis det er sandt, at hans indflydelse har været med til at skaffe børnehaven store økonomiske fordele ved et ejendomskøb i forbindelse med etablering af en ny privat underskole, er det for alvor en skandale.

Skandalen afspejler, at Abe bag den politiske scene er tæt forbundet med diskrete kræfter i det japanske samfund, som gerne vil omskrive krigshistorien og frikende Japan for entydigt at have startet stillehavskrigen og samtidig frikende japanske soldater for de værste anklager om krigsforbrydelser. Der er tale om kræfter med base i nogle af de organisationer med tilknytning til shinto-religionen, som gerne vil give shinto noget af sin krigstidsrolle som statsreligion tilbage.

Det er utroligt vigtigt for Abes image – og for hans regerings opbakning i befolkningen – at dette billede af ham ikke breder sig for alvor til almindelige japanere. De må til gengæld gerne opfatte ham som en tjekket og effektiv statsleder, som udlandet har mere respekt for, end de har haft for tidligere tiders bondske og generte japanske regeringschefer.  Deraf Abes ivrige rejsevirksomhed. Han har i de seneste år besøgt langt flere af verdens lande end nogen af sine forgængere.

 Shinzo Abe – blå bog

  • 62 år gammel
  • Statskundskabs-studier i Tokyo og Californien
  • Karrierepolitiker, der arbejdede som sekretær for sin politikerfar, indtil han overtog faderens valgkreds ved hans død i 1991
  • Japansk premierminister 2006-2007 og igen fra december 2012 indtil nu
  • Alvorlige helbredsproblemer med en mavekatar, som i øjeblikket er bragt under kontrol med medicin

Foto: Den russiske præsidents kontor